Aizvadītajā nedēļā 23.03.2023. notika LRPOA gadskārtējā Biedru sapulce. Sapulcē tika pārstāvētas 10 no mūsu organizācijas 13 biedriem. Noskaidrojot kvorumu, Biedrības valdei tika ierosināts veikt Biedru pār-reģistrāciju organizācijā kopumā apvienoto biedrību biedru skaita precizēšanai.

Biedru sapulce apstiprināja 2022. gada darbības pārskatu. Aizvadītajā gadā kopā ar Latvijas Jauno ārstu asociāciju tika noorganizētas divas konferences. Pavasara konference – tikai attālinātā veidā, tika veltīta medicīnas ētikas un tās prasību ievērošanai ārstniecības praksē. Rudens konference, kas notika hibrīd-formā, pievērsās pacientu tiesību prasību juridiskajiem aspektiem un to ievērošanas/pārkāpšanas disciplinārām konsekvencēm. Mūsu biedrība aizvadītajā periodā ir ieguldījusi lielas pūles savas pārstāvniecības nostiprināšanai veselības aprūpes un labklājības sistēmā – Guna Bērziņa ir iekļauta Veselības ministrijas Digitālās veselības padomē, Aivars Vētra Veselības nozares stratēģiskajā padomē. Šobrīd notiek VM darba grupas veidošana sadarbībai ar PVO Rehabilitācijas sistēmas attīstības plāna veidošanai. Jau pēc gadu mijas LRPOA plašai delegācijai bija iespēja vairāk kā divu stundu garumā tikties ar Veselības ministri L. Menģelsoni diskusijai par dažādiem rehabilitācijas sistēmas aktuāliem jautājumiem. Īpaši gribētu atzīmēt, ka no pagājušā gada nogales ir uzsākta kārtējā Latvijas III Nacionālā rehabilitācijas kongresa organizēšana, kura norise plānota šā gada novembra beigās. Attiecībā uz sadarbības partneriem neapšaubāmi nozīmīgākā organizācija ir LĀPPOS. Esam lepni, ka tajā nozīmīgus amatus valdē un Sertifikācijas padomē ieņem mūsu biedrības viceprezidente Z. Liepiņa. Konstruktīvas attiecības LRPOA ir izveidojušās arī ar Latvijas Jauno ārstu asociāciju, bet, ņemot vērā kopīgās problēmas veselības aprūpē, biedrībai būtu jādomā par ciešāku sadarbību arī ar LĀB un LMA.

Attiecībā uz citiem šī gada plāniem III LNRK neapšaubāmi ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, bet tuvākā aktualitāte ir LFA, LERA un LPOA kopīgi organizētā LRPOA pavasara konference aprīlī, kas tiks veltīta palīgtehnoloģiju jautājumiem. Plānojam stiprināt konstruktīvu sadarbību ar VM un LM, kā arī ar IZM. Attiecībā uz tehnoloģiskajiem izaicinājumiem LRPOA plāno aktīvi atbalstīt projektus par uz SFK principiem balstītu vienotu digitālu rehabilitācijas pakalpojumu organizācijas sistēmas veidošanu.

Biedru sapulce veica divu valdes locekļu vēlēšanas – iesniegumus par atkāpšanos no valdes locekļa amata bija iesniegušas kolēģes Evija Ekure (Griškevica) un Jana Duhovska. Biedru sapulce vienbalsīgi par jaunajiem valdes locekļiem apstiprināja Jeļenu Koļesņikovu (Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija) un Mārtiņu Etkinu (Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība, Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija). LRPOA Biedru sapulces vārdā gribētu izteikt pateicību abām kolēģēm - Janai Duhovskai un Evijai Ekurei (Griškevičai) par līdzšinējo ieguldījumu mūsu apvienības darbībā un attīstībā!

Kā vēl vienu aktualitāti mūsu biedrības darbības uzlabošanā gribētu minēt ierosinājumu: biedrības vadības izvēles laiku un periodu sasaistīt ar ciklisko ik divus gadus LRPOA kopā ar RSU organizēto Latvijas Nacionālo rehabilitācijas kongresu, kura programma ietvertu arī Biedru sapulces organizēšanu. Sapulcē LRPOA biedri kopā ar kongresa delegātiem plašākā lokā varētu uzklausīt biedrības vadības atskaiti par aizvadīto divu gadu periodu un pārvēlēt pusi – trīs no biedrības valdes locekļiem. Šīs izmaiņas valdes vēlēšanu kārtībā uzlabotu vajadzīgās pēctecības nodrošināšanu biedrības vadībā, un plašāka biedru sapulce vairotu LRPOA atpazīstamību kopumā.