Latvijas Rehabilitācijas ārstu biedrība

  Biedrības mērķi:   1.Rūpēties par zinātniskiem pierādījumiem balstītas rehabilitācijas medicīnas sistēmas attīstību Latvijā un veicinātu fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu profesionālo sadarbību ar citu specialitāšu un profesiju rehabilitācijas speciālistiem un viņu profesionālajām organizācijām; 2.Veicināt Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas (SFK) un UEMS PRM Baltās grāmatas ieviešanu Latvijā un attīstīt uz funkcionēšanas novērtēšanas principiem balstītu invaliditātes mazināšanas un darba spēju veicināšanas rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību; 3.Sekmēt fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu specialitātes profesionalitāti un prestižu veselības aprūpes sistēmā un sabiedrībā, kā arī kopumā veicinātu Latvijas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas specialitātes ārstu profesionālos un sociālos kontaktus ar līdzīgām Eiropas un pasaules profesionālajām organizācijām; 4.Stiprināt fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu organizāciju savstarpējo sadarbību Latvijā; 5.Veicināt fizikālās un rehabilitācijas medicīnas rezidentu profesionālo izaugsmi piedaloties fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu pēcdiploma apmācības (rezidentūras) un...

Read more...

Latvijas Fizioterapeitu asociācija

LFA valdes priekšsēdētāja: Līga Līdumniecee-pasts: lidumnieces@gmail.com (mailto:lidumnieces@gmail.com)mob.: +371 26326433 LFA valdes priekšsēdētāja vietniece: Dace Stirānee-pasts: dace.stirane@gmail.com (mailto:dace.stirane@gmail.com)mob.: +371 29540380   LFA valdes locekļi: Marika Briedee-pasts: marikav@tvnet.lv (mailto:marikav@tvnet.lv) mob.: +371 29422434Aija Kļaviņae-pasts: aija.klavina@gmail.com (mailto:aija.klavina@gmail.com)mob.: +371 29203488Mareks Osovskise-pasts: mareksfizio@gmail.com (mailto:mareksfizio@gmail.com)mob.: +371 29160756Evita Legzdiņae-pasts: evitakiukucane@gmail.com (mailto:evitakiukucane@gmail.com)mob.: +371 29383706Līva Tiesnesee-pasts: L.tiesnese@gmail.com (mailto:L.tiesnese@gmail.com) mob.: +371 26231932Liene Glāzere e-pasts: lieneglazere@gmail.com (mailto:lieneglazere@gmail.com)  mob.: +371 26387168 LFA sekretārs: Rasa Gaidlazdae-pasts: rasa.gaidlazda@gmail.com (mailto:rasa.gaidlazda@gmail.com) mob.: +371 26187485 Visi citi jautājumi: fizioterapeitiem@gmail.com (mailto:fizioterapeitiem@gmail.com) LFA rekvizīti Latvijas Fizioterapeitu asociācija,Reģ. Nr. 40008011680SEB bankaKods: UNLALV2XKonta nr.: LV68UNLA0034102263100 LFA adrese "Latvijas fizioterapeitu asociācija"Veczariņu iela 12., RāmavaĶekavas novadsLatvija, LV-2111...

Read more...

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Biedrības “Latvijas Ergoterapeitu Asociācija” valde: PrezidenteIeva JēkabsoneE-pasts: ieva.jekabsone@gmail.com (mailto:ieva.jekabsone@gmail.com)                       +371 26453595 ViceprezidenteZane LiepiņaE-pasts: zaneliepina@inbox.lv (mailto:zaneliepina@inbox.lv)                                  +371 29414084 ViceprezidenteZoja NesterovaE-pasts: zoja.nesterova@gmail.com (mailto:zoja.nesterova@gmail.com) Valdes locekļiAnda BeķereE-pasts: andamajas@inbox.lv (mailto:andamajas@inbox.lv) Lotārs FreivaldsE-pasts: lotarsdhs@inbox.lv (mailto:lotarsdhs@inbox.lv) Toms BērantsE-pasts:  berants@inbox.lv (mailto:berants@inbox.lv) Agnese KārkliņaE-pasts: akaarklina@gmail.com (mailto:akaarklina@gmail.com)  Kontaktinformācija Latvijas Ergoterapeitu Asociācija Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001 E-pasts: et-asociacija@inbox.lv ...

Read more...

Latvijas Audiologopēdu asociācija

Biedrība "Latvijas Audiologopēdu asociācija" Reģ.nr. 40008081921 Swedbank Konts: LV79HABA0551033184138  Ūnijas iela 40, Rīga Tālr. 29480317 e-pasts: audiologopedu.asoc@gmail.com (mailto:audiologopedu.asoc@gmail.com)  http://www.audiologopedi.lv (http://www.audiologopedi.lv/)   ...

Read more...

Klīnisko Sociālo darbinieku asociācija

"Klīnisko sociālo darbinieku Asociācija" Prezidente: Tamāra Zaiceva - Tamara.zaiceva@inbox.lv Reģ. 40008151383Nr. B012265. 18.12.2009Reģistrācijas datums:18.12.2009Juridiskā adrese:Rīga, Ziemeļu iela 5-5, LatvijaTālr. +371 28353341...

Read more...

Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācija

Juridiskā adrese: Anniņmuižas bulvāris 26, Rīga, LV- 1067E-pasta adrese: ldusa@ldusa.lvReģ.Nr. 40008146734 Bankas konts: LV85UNLA0050014736143 Valdes priekšsēdētāja: Lolita Neimane E-pasta adrese: Lolita.Neimane@ldusa.lv (mailto:Lolita.Neimane@ldusa.lv) Kontakttelefons: 29491001   Valdes locekļi: 1. Inga Širina E-pasta adrese: Inga.Sirina@ldusa.lv (mailto:Inga.Sirina@ldusa.lv) Kontakttelefons: 26499393   2. Jeļena Pavlova E-pasta adrese: Jelena.Pavlova@ldusa.lv (mailto:Jelena.Pavlova@ldusa.lv) Kontakttelefons: 27501096   3. Signe Rinkule E-pasta adrese: Signe.Rinkule@ldusa.lv (mailto:Signe.Rinkule@ldusa.lv) Kontakttelefons: 29269486   Projektu vadītāja: Inese Siksna E-pasta adrese: Inese.Siksna@ldusa.lv (mailto:Inese.Siksna@ldusa.lv) Kontakttelefons: 26131233   Par LDUSA LDUSA ir Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācija, kas tika nodibināta 2009. gada 22. septembrī. Asociāciju nodibināja diētas ārste Lolita Neimane un Rīgas Stradiņa Universitātes Uztura akadēmiskās skolas studentes un absolventes. LDUSA kopsapulcē tika ievēlēts asociācijas valdes priekšsēdētājs – Lolita Neimane un asociācijas valdes locekļi – Inga Širina, Jeļena Zuboviča, Anna Augule, Gundega Rudzīte un Signe Rinkule.    Lai gan uzturam ir nozīmīga loma cilvēka veselībā, Latvijā, salīdzinot ar citām pasaules valstīm, uztura jautājumiem tiek pievērsta nepelnīti maza vērība. Tāpēc...

Read more...

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija.   Valde: Jeļena Koļesņikova (priekšsēdētāja) Jeļena Ļubenko Olga Žuravļova   Kontakti: tālrunis: 29332698 e-pasts: infoLVPA@gmail.com     2012. gada nogalē veselības psiholoģijas interesentu grupa nodibināja Latvijas Veselības psiholoģijas asociāciju. Jaunizveidotās organizācijas misija ir izveidot, attīstīt un popularizēt veselības psiholoģijas specializāciju Latvijā, un apvienot profesionāļus, kuri strādā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē, lai veicinātu iedzīvotāju fiziskās, garīgās un sociālās veselības uzlabošanu....

Read more...

Latvijas Mākslas terapijas asociācija

  Biedrība "Latvijas Mākslas Terapijas asociācija" Valdes sastāvs: Elīna Akmane - valdes priekšsēdētāja Katrīna Dimsone - valdes locekle, valdes priekšsēdētājas vietniece Elza Strazdiņa - valdes locekle Krista Skara - valdes locekle Margarita Stoļarova - valdes locekle Kontakti: maakslasterapija@gmail.com (https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3amaakslasterapija%40gmail.com) Elīna Akmane, 26444466   Reģistrācijas numurs: 40008075658 Rīga, Pērnavas iela 11-22, LV-1012     MTA vīzija Latvijā profesionāli izglītoti mākslas terapeiti strādā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē atbilstoši savai kompetencei ārstniecībā un sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem, lai uzlabotu un veicinātu cilvēku garīgo un fizisko labklājību, izmantojot mākslu un radošo procesu terapeitiskā kontekstā.  LMTA misija LMTA ir profesionāla organizācija,  kas apvieno mākslas terapeitus kopīgu profesionālo mērķu sasniegšanai, attīsta un koordinē mākslas terapijas specializācijas attīstību Latvijā.  LMTA stratēģiskie mērķi Veicināt mākslas terapeitu darba vietu izveidi  un  prakses attīstību atbilstoši profesionālajiem standartiem un uz pierādījumiem balstītai praksei.  Veicināt mākslas terapeitu...

Read more...

Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija

Biedrība "Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija"    Valdes sastāvs: Solvita Zemīte, valdes priekšsēdētāja Sanita Silniece, valdes priekšsēdētājas vietniece Lidija Naumova, valdes locekle  Mārtiņš Etkins, valdes locekle  Linda Kante, valdes locekle    Kontakti: Zanda LauvaTālr.: 26357358E-pasts: zanda.lauva@gmail.com (https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3azanda.lauva%40gmail.com)Mājas lapa: www.dkt.lv (http://www.dkt.lv/) Reģ. Nr. 40008117788 (tel:40008117788)Rīga, Mērsraga iela 1-17, LV-1002   Biedrības mērķi ir: apvienot deju un kustību terapeitus, deju un kustību terapijas studentus un speciālistus, kas savā darbā izmanto dejas un kustības metodes un tehnikas, profesionālajā organizācijā biedrībā “Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija” attīstīt un uzturēt apmācības un profesionālos standartus, un pārraudzīt profesionālo standartu izpildi deju un kustību terapijā Latvijā, balstoties uz Amerikas un Eiropas profesionālo organizāciju pieredzi un saistībā ar deju un kustību terapijas attīstības tendencēm Eiropā; veicināt deju un kustību terapijas profesijas attīstību Latvijā, nodarbojoties ar aktuāliem deju un kustību terapijas profesionālajiem, organizatoriskajiem un attīstības jautājumiem; sekmēt savu...

Read more...

Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

Biedrība "Latvijas Mūzikas terapijas asociācija"  Reģ.Nr. 40008096147  Lielā iela 14, Liepāja, LV- 3401   Valdes sastāvs:  Mirdza Paipare, valdes priekšsēdētāja  Olga Blauzde, valdes locekle  Aralda Bužere, valdes locekle  Maija Zaķis, valdes locekle   Kontakti:  www.muzikasterapija.lv (http://www.muzikasterapija.lv)  e-pasts: mirdza.paipare@liepu.lv  Mirdza Paipare, 29799951   Biedrības mērķi: Attīstīt un popularizēt mākslas terapijas virzienu Latvijā, apvienojot speciālistus, kas savā darbā izmanto mākslas terapijas metodes un tehnikas, un sadarbojoties ar citiem speciālistiem, veicināt izpratni par mākslas terapijas iespējām iedzīvotāju vispārējās fiziskās, garīgās un sociālās labsajūtu paaugstināšanā. Sabiedrības veselības un labklājības veicināšana, apvienojot mūzikas terapeitus un/vai mūzikas terapijas speciālistus Latvijā; organizēt un koordinēt Latvijas mūzikas terapijas asociācijas darbu saistībā ar mūzikas terapijas speciālistu/terapeitu profesijas aizsardzību un popularizēšanu; attīstīt sadarbību ar līdzīgām profesionālajām organizācijām Latvijā un pasaulē. Biedrība apvieno biedrus un biedru...

Read more...

Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācija

Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācija   Reģ.nr. 40008014973 Jurid.adrese: Ķeguma nov., Ķegums, Uzvaras iela 14B (https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:%C4%B6eguma+nov.%2C+%C4%B6egums%2C+Uzvaras+iela+14B srch_exact=1), LV-5020  ...

Read more...
slide

Latvijas Logopēdu asociācija

Latvijas Logopēdu asociācija   LLA Valdes priekšsēdētāja: Baiba TRINĪTE, Dr.med. e-pasts: baibatrapollo.lv mob.t. 29172600   LLA Valdes priekšsēdētājas vietniece: Gunta OZOLIŅA, MSc e-pasts: guntaozapollo.lv   LLA izpilddirektore: Ija BAUSKA e-pasts: ija.bauskagmail.com   Reģistrācijas Nr.: 40008013253 Juridiskā adrese: Zentenes 47 - 50, Rīga, LV - 1069 Faktiskā adrese: Lielvārdes iela 68/1-525 Rīga, LV-1006 Tālrunis: (+371)20367175 E-pasts: lla@e-apollo.lv   Latvijas Logopēdu asociācija ir lielākā logopēdu profesionālā apvienība Latvijā. Mēs pārstāvam izglītības un veselības aprūpes iestādēs strādājošos logopēdus, kā arī ikvienu logopēdu, kurš savu darbu veic neatkarīgi. Viens no mūsu biedrības mērķiem ir veicināt Latvijas logopēdu profesionālo izaugsmi, lai viņu sniegtie pakalpojumi atbilstu visaugstākiem logopēdiskās prakses standartiem. Latvijas Logopēdu asociācijas mērķis ir veicināt logopēdijas zinātnes attīstību un sadarbību ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kurās studē topošie logopēdi.      ...

Read more...

Protezēšanas, ortozēšanas un tehniskās ortopēdijas asociācija

Protezēšanas, ortozēšanas un tehniskās ortopēdijas asociācija Reģ.nr. 40008063748 Juridiskā adrese: Pērnavas iela 62, Rīga, LV-1009   Mērķi: Apvienot multidisciplinārās rehabilitācijas komandas speciālistus: tehniskos ortopēdus, ortopēdijas tehniķus, inženierus, ārstus un citu profesiju pārstāvjus ar mērķi mazināt personu fizisko un funkcionālo mazspēju ar augstas kvalitātes aprūpi un dažādu tehnisko palīglīdzekļu, to skaitā protēžu, ortožu, pārvietošanās palīglīdzekļu u.c. palīdzību. Asociācija apvieno un pārstāv speciālistu profesionālās un saimnieciskās intereses, rūpējas par nozares attīstību un profesionālo izaugsmi, veicina nozares zinātnes attīstību, nodarbojas ar likumdošanas un normatīvo aktu iniciatīvas tiesībām savā nozarē.Aizstāvēt savu biedru profesionālās un juridiskās intereses. Griezties tiesā un aizstāvēt savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses.Līdzdarboties likumdošanas aktu izstrādāšanā saistībā ar personu apkalpošanu un nodrošināšanu ar tehniskiem palīglīdzekļiem.Sniegt rekomendācijas un/vai koordinēt projektu izstrādi ar nolūku attīstīt valstī vienotu augsta...

Read more...

Latvijas Drāmas terapijas asociācija

Biedrība "Latvijas Drāmas terapijas asociācija"  Reģ.Nr.40008185888  Garkalnes nov., Garkalne, Zaļā iela 3, LV-2137   Valdes sastāvs: Līga Rundāne – valdes priekšsēdētājaMaija Romaško – BurkevicaAnna ŠteinaInese SkukovskaKristīne Zalcmane Kontakti:e-pasts: info@dramasterapija.lvKontaktpersonas:Līga Rundāne tel.nr. 29196433Maija Romaško – Burkevica tel.nr. 26367788  MisijaVeicināt drāmas terapeita profesijas un drāmas terapijas attīstību Latvijā un apvienot profesionāļus, kuri strādā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē, lai veicinātu iedzīvotāju fiziskās, garīgās un sociālās veselības uzlabošanu. MērķiVeikt sabiedriskā labuma darbību: darbību, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai un ir vērsta uz izglītības, zinātnes un veselības veicināšanu un slimību profilaksi – attīstot, ieviešot un pielietojot drāmas terapiju gan slimību profilaksē, gan atveseļošanās procesā, rehabilitācijā un dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā veselības aprūpē, sociālajā aprūpē un izglītības jomā, vienlaikus veicinot drāmas terapijas pieejamību sabiedrībai un sniedzot ieguldījumu izglītības...

Read more...

Par rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un mērķtiecību reformu kontekstā

 

Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība (LRPOA) ir satraukta par valsts iecerēto stratēģisko redzējumu cilvēku ar ierobežotu funkcionēšanu  problēmu risinājumos un viņiem nepieciešamo rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanā un finansēšanā, jo  šobrīd, kad valdība ir sākusi dalīties ar sabiedrību informācijā par saviem plāniem attiecībā uz veselības aprūpi un sociālajiem pakalpojumiem un iezīmējas perspektīvas vispārējās izglītības organizēšanā funkcionāli ierobežotiem jauniešiem, LRPOA ir spiesta konstatēt, ka attiecībā uz rehabilitāciju kā visaptverošu pasākumu kompleksu cilvēku ar veselības traucējumu radītas invaliditātes mazināšanā un darbspēju veicināšanā, valdības attieksme ir vairāk kā piesardzīga un resoriski neglābjami sašķelta starp Veselības ministriju (VM), Labklājības ministriju (LM) un Izglītības un zinātnes ministriju (IZM). 

 

Arī šobrīd plaši apspriestā valsts nodokļu reforma, kas būtiski maina valsts budžeta veidošanās mehānismu, reformas rezultāti attiecībā uz veselības aprūpes finansēšanas modeli nav  skaidri un iepriekšējā mūsu pieredze liecina, ka nav izslēgts, ka kā parasti -vismazākā uzmanība no veselības aprūpes sistēmas puses tiks pievērsta tādai jomai kā rehabilitācija, kur iespējamos VM pakalpojumu organizācijas un finansēšanas reformas veiksmju augļus “plūks” LM, Ekonomikas ministrija (EM) u.c. valsts pārvaldes un sabiedriskās struktūras. LRPOA uzskata, ka sociālās drošības veicināšanai šai nodokļu reformas laikā būtu ļoti svarīgi skaidri iezīmēt īpašu veselības aprūpes valsts finansējumu, kas ir paredzēts pacientu rehabilitāciju t.sk. darbspēju saglabāšanai un atjaunošanai slimības gadījumā, kā arī  noteikt pašvaldību atbildību īslaicīgās medicīniskās aprūpes organizēšanā un finansēšanā saviem iedzīvotājiem, kuru funkcionēšanas ir ierobežota, bet  kuru veselības traucējumi uz laiku neļauj uzsākt aktīvus rehabilitācijas pasākumus.

 

LRPOA atgādina, ka kopš 19.g.s. beigām, kad tika uzskatīts, ka cilvēks ar slimības raisītām funkcionēšanas problēmām “tik  un tā ilgs dzīvotājs un strādātājs nebūs” un sabiedrības uzdevums it pēc iespējās racionālā un šo cilvēku dzīvi mazāk sarežģītā veidā nodrošināt viņiem nepieciešamo kompensējošo aprūpi un pensiju, attieksme pasaulē ir kardināli mainījušās. Cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā un algota darba strādāšanas turpināšana daudzviet pasaulē ir pašsaprotama un arī Latvijas sociālās drošības likumdošana šai  jomā ir gana progresīva. Tai pašā laikā VM izstrādātās veselības pamatnostādņu risinājumi invaliditātes mazināšanā un darbspēju veicināšanā pamatā tiek plānoti atbalstot veselības veicināšanu un stiprinot medicīnas un farmācijas industrijā balstītās diagnostikas un ārstēšanas iespējas, bet rehabilitācijas pasākumu pieejamība, kaut arī to nozīme ir balstīta uz pierādījumiem (evidenci), funkcionāli ierobežotu cilvēku integrācijai sabiedrībā jau uzsākot viņu ārstēšanu ir neskaidra.

 

LRPOA ir spiesta atzīmēt, ka rehabilitācijas medicīnas finansējuma proporcija valsts veselības budžetā joprojām ir gandrīz 2 reizes mazāka kā pirms krīzes periodā, spēkā esošie valsts apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu tarifi tālu atpaliek no rehabilitācijas pakalpojumu pašizmaksas, tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēma ir vāji finansēta, tās tarifi nav pārskatīti kopš to apstiprināšanas un lēmumu pieņemšanas sistēma ir birokrātiski nevajadzīgi sarežģīta, kā arī šo cilvēku ārstniecību, sociālo palīdzību un vispārējās izglītības organizēšanas koordināciju netiek plānots veikt vienotā sistēmā, bet turpināsies to resoriskā sašķeltība. Bažas rada arī tendences nenovērtēt rehabilitācijas profesionāļu lomu un visus lēmumus veicināt pieņemt  tikai pašu cilvēku ar invaliditāti lokā.

 

LRPOA arī norāda, ka  rehabilitācijas pieejamība vienlaikus prasa arī rūpīgu un objektīvu rehabilitācijas, palīgtehnoloģiju saņēmēju un asistences pieprasītāju kandidātu atlasi, kas balstās uz Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas (ICF) principiem atbiiisltošu novērtējumu, motivētu pacienta sadarbību ar rehabilitācijas speciālistiem un rehabilitācijas rezultātu analīzi.

 

LRPOA uzskata, ka, neskatoties uz iespējamo nodokļu reformas veicinošo ietekmi uz valsts ekonomiku, šo jautājumu atstāšana “ārpus valdības dienas kārtības” būtiskās nodokļu reformas laikā cilvēku ar invaliditāti situāciju un viņu integrēšanu sabiedrībā neuzlabos.

 

Sakarā ar to LRPOA aicina Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju tuvākajā laikā organizēt speciālu sēdi šo ar rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību saistīto jautājumu apspriešanai.

 

Ar cieņu,

LRPOA prezidents

Prof. Aivars Vētra

03.05.2017.