Latvijas Drāmas terapijas asociācija

Biedrība "Latvijas Drāmas terapijas asociācija"
Reģ.Nr.40008185888
Adrese: Garkalnes nov., Garkalne, Zaļā iela 3, LV-2137
Konts : LV91UNLA0050018704693
SEB banka UNLALV2X

Valdes sastāvs:

Līga Rundāne – valdes priekšsēdētāja
Maija Romaško – Burkevica
Anna Šteina
Inese Skukovska
Evija Vilka


Kontakti:
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontaktpersonas:
Līga Rundāne tel.nr. 29196433
Maija Romaško – Burkevica tel.nr. 26367788
 

Misija
Veicināt drāmas terapeita profesijas un drāmas terapijas attīstību Latvijā un apvienot profesionāļus, kuri strādā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē, lai veicinātu iedzīvotāju fiziskās, garīgās un sociālās veselības uzlabošanu.

Mērķi
Veikt sabiedriskā labuma darbību: darbību, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai un ir vērsta uz izglītības, zinātnes un veselības veicināšanu un slimību profilaksi – attīstot, ieviešot un pielietojot drāmas terapiju gan slimību profilaksē, gan atveseļošanās procesā, rehabilitācijā un dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā veselības aprūpē, sociālajā aprūpē un izglītības jomā, vienlaikus veicinot drāmas terapijas pieejamību sabiedrībai un sniedzot ieguldījumu izglītības un zinātnes attīstībā drāmas terapijas jomā.