Latvijas Fizioterapeitu asociācija

LFA valdes priekšsēdētāja:

Līga Līdumniece
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob.: +371 26326433


LFA valdes priekšsēdētāja vietniece:

Dace Stirāne
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob.: +371 29540380

 

LFA valdes locekļi:

Marika Briede
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
mob.: +371 29422434

Aija Kļaviņa
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob.: +371 29203488

Mareks Osovskis
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob.: +371 29160756

Evita Legzdiņa
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob.: +371 29383706

Līva Tiesnese
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
mob.: +371 26231932

Liene Glāzere 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
mob.: +371 26387168

LFA sekretārs:

Rasa Gaidlazda
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
mob.: +371 26187485


Visi citi jautājumi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LFA rekvizīti

Latvijas Fizioterapeitu asociācija,
Reģ. Nr. 40008011680
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100

LFA adrese

"Latvijas fizioterapeitu asociācija"
Veczariņu iela 12., Rāmava
Ķekavas novads
Latvija, LV-2111