Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

Biedrība "Latvijas Mūzikas terapijas asociācija"
 Reģ.Nr. 40008096147
 Lielā iela 14, Liepāja, LV- 3401
 

Valdes sastāvs:
 Mirdza Paipare, valdes priekšsēdētāja
 Olga Blauzde, valdes locekle
 Aralda Bužere, valdes locekle
 Maija Zaķis, valdes locekle
 

Kontakti:
 www.muzikasterapija.lv
 e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Mirdza Paipare, 29799951

 

Biedrības mērķi:

Attīstīt un popularizēt mākslas terapijas virzienu Latvijā, apvienojot speciālistus, kas savā darbā izmanto mākslas terapijas metodes un tehnikas, un sadarbojoties ar citiem speciālistiem, veicināt izpratni par mākslas terapijas iespējām iedzīvotāju vispārējās fiziskās, garīgās un sociālās labsajūtu paaugstināšanā.

Sabiedrības veselības un labklājības veicināšana, apvienojot mūzikas terapeitus un/vai mūzikas terapijas speciālistus Latvijā; organizēt un koordinēt Latvijas mūzikas terapijas asociācijas darbu saistībā ar mūzikas terapijas speciālistu/terapeitu profesijas aizsardzību un popularizēšanu; attīstīt sadarbību ar līdzīgām profesionālajām organizācijām Latvijā un pasaulē.

Biedrība apvieno biedrus un biedru kandidātus. LMta biedri un biedru kandidāti ir arī Eiropas mūzikas terapijas konfederācijas (European Music Therapy Confederation - EMTC) biedri un biedru kandidāti. Par biedriem drīkst būt izglītību ieguvuši mūzikas terapeiti vai mūzikas terapijas speciālisti, bet studējošie u.c. interesenti var būt organizācijas biedru kandidāti.