Protezēšanas, ortozēšanas un tehniskās ortopēdijas asociācija

Reģ.nr. 40008063748

Juridiskā adrese: Pērnavas iela 62, Rīga, LV-1009

Mērķi:

Apvienot multidisciplinārās rehabilitācijas komandas speciālistus: tehniskos ortopēdus, ortopēdijas tehniķus, inženierus, ārstus un citu profesiju pārstāvjus ar mērķi mazināt personu fizisko un funkcionālo mazspēju ar augstas kvalitātes aprūpi un dažādu tehnisko palīglīdzekļu, to skaitā protēžu, ortožu, pārvietošanās palīglīdzekļu u.c. palīdzību. Asociācija apvieno un pārstāv speciālistu profesionālās un saimnieciskās intereses, rūpējas par nozares attīstību un profesionālo izaugsmi, veicina nozares zinātnes attīstību, nodarbojas ar likumdošanas un normatīvo aktu iniciatīvas tiesībām savā nozarē.Aizstāvēt savu biedru profesionālās un juridiskās intereses. Griezties tiesā un aizstāvēt savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses.Līdzdarboties likumdošanas aktu izstrādāšanā saistībā ar personu apkalpošanu un nodrošināšanu ar tehniskiem palīglīdzekļiem.Sniegt rekomendācijas un/vai koordinēt projektu izstrādi ar nolūku attīstīt valstī vienotu augsta līmeņa praksi, izstrādājot standartus nomenklatūrai, kvalifikācijas celšanai un mācību programmai, tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas tehnoloģijām, to testēšanai un novērtēšanai, tehnisko palīglīdzekļu efektivitātes novērtēšanai.Organizēt Asociācijas biedru sistemātisku profesionālā līmeņa celšanu un piedalīties kvalifikācijas noteikšanā.Organizēt biedru uzskaiti.Veicināt zinātnes attīstību nozarē.Izstrādāt un realizēt savas nozares vēstures izpētes un saglabāšanas programmu.