Latvijas Fizioterapeitu asociācija

LFA valdes priekšsēdētāja: Līva Tiesnesee-pasts: L.tiesnese@gmail.com (mailto:L.tiesnese@gmail.com) mob.: +371 26231932 LFA valdes priekšsēdētāja vietniece: Dace...

Read more...

Par Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības (LRPOA) un Latvijas jauno ārstu asociācijas (LJĀA) kopējo pavasara konferenci 24.03.2022

 

Š.g. 24.martā tiešsaistē ar E-visitatbalstu notika pirmā kopējā LRPOA un LJĀA Pavasara konference, kas bija veltīta medicīnas ētikas normu ievērošanai ikdienas ārstniecības personu praksē un juridiskajām konsekvencēm, kas saistītas ar šo normu pārkāpumiem.

Konferencē uzstājās Eiropas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas akadēmijas prezidents Henks Stams (Nīderlande), Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas eksperts zv.adv. L.Liepa, LĀB juriste zv.adv. I.Vilka.Pēc p[rof. A.Vētras ievada, pasākumu tālāk kopumā un  diskusijas vadīja jauno ārstu pārstāve dr.I.Znotiņa. Aizņemtības dēļ savu līdzdalību pēdējā brīdī atsauca Veselības inspekcijas vadība, bet LRPOA cer ka tomēr saņemsim Veselības inspekcijas viedokli par svarīgākajiem aspektiem, kas būtu jāievēro ikdienā praktiski ar pacientiem strādājošajiem mediķiem – ārstiem, funkcionālajiem speciālistiem u.c., lai viņu profesionālās darbības pacientos neradītu šaubas par to atbilstību medicīnas ētikas prasībām. Noteikti gaidīsim ar Tiesībsarga viedokli šajos jautājumos, jo pēc LRPOA un LJĀA viedokļa, izpratne medicīnas ētikas jautājumos nav pietiekoša arī sabiedrībā kopumā.

Prof. H.Stama iztirzātās ētiskās dilemas ārstniecībā un rehabilitācijā, bez kurām reāla klīniskā prakse nav domājama, ļoti precīzi iezīmēja to robežu nenoteiktību, kurās mediķiemikdienā pacienta veselības un funkcionēšanas interesēs ir jāatrod profesionāli pareizi risinājumi arī ētisko jautājumu kontekstā.

Abu zvērināto advokātu – L.Liepas un I.Vilkas ziņojumi iezīmēja virzienu, kādā būtu jāvirzās kā mediķiem, tā mūsu profesionālajām organizācijām - LĀPPOS un LĀB, lai ētiskās prasības padarītu strukturētākas un to pārkāpumu gadījumā precīzāk izvērtējamas iespējamo disciplinārlietu uzsākšanai.

Konferenci atbalstīja Latvijā jauns ārstniecības uzņēmums  - ‘’1.min.lv’’, kas piedāvā laikā un teritoriāli ērti pieejamus ambulatoros medicīniskos pakalpojumus, lai atslogotu kā neatliekamās medicīnas pakalpojumu sniedzējus, tā slimnīcu uzņemšanas nodaļas. Tehniski konferenci attālināti nodrošināja uzņēmums E-vizit.

Pēc diskusijas konferences noslēgumā tās dalībnieki atbalstīja rezolūcijas projektu, kas ir nodots LRPOA un LJĀA biedru izvērtēšanai un galīgās redakcijas pieņemšanai:

 

LRPOA un LJĀA kopējās Pavasara konferences rezolūcija

Rīgā, 24.03.2022.

Apzināmies, ka mūsu konference notiek laikā, kad pasaulē ir sašūpojušies ne tik izpratne par ētiku un sekošanu tās principiem, bet inteliģenti un visādi  labi izglītoti cilvēki ir gatavi ‘’iemīt zemē’’ elementāru izpratni par vispārējām cilvēktiesībām  un atrodas veselas valstis, kas uzskata par iespējamu uzbrukt kaimiņiem, nonāvēt un sakropļot neaizsargātus bērnus, sievietes un seniorus. Mēs arī apzināmies, ka iepriekšējo pasaule karu sekas deva nenovērtējamu ‘’grūdienu’’ globālajai rehabilitācijas sistēmas attīstībai, bet mēs esam šausmās par pār-desmit gadu periodu ar kādu šī ‘’iespēja’’ pasaulē no jauna kļūst par realitāti.

Tai pašā laikā, uzklausot konferencē izskanējušos ziņojumus LRPOA un LJĀA Asociācija arī apzinās, ka globālas problēmas nedrīkst kļūt par attaisnojumu nepilnībām ārstniecības personu un pacientu attiecību veidošanā uz skaidriem izprotamiem un kontrolējamiem ētiskiem medicīnas ētikas principiem.

Sakarā ar to  LRPOA un LJĀA aicina:

1)      Latvijas republikas Ministru kabinetu t.sk. jo īpaši Veselības ministriju pievērst īpašu uzmanību Medicīnas ētikas normatīvās bāzes sakārtošanai juridiskā aspektā novērtējamā t.sk. iespējamo pārkāpumu izvērtēšanai atbilstošā formā t.sk ciešā sadarbībā ar LĀB, LĀPPOS un LMA;

2)      Ārstniecības personu profesionālajām organizācijām savu profesionālo uzdevumu mērķos lielāku uzmanību pievērst ētisko jautājumu izpratnes veicināšanai;

3)      RSU, LU, DU u.c. mediķus izglītojošās izglītības iestādes savās studiju programmās pievērst lielāku uzmanību ētisko medicīnas jautājumu apguvei;

4)      Izglītības un zinātnes ministrijai vispārējā izglītības skolu programmās nekavējoties atjaunot veselības mācības priekšmetu, kur tiktu iekļautas tēmas ne tikai par cilvēka fizisko, psihoemocionālo un sociālo veselību, bet arī tēmas par pacientu – ārstu attiecībām, pacientu tiesībām un pienākumiem.

 

Ar cieņu,

LRPOA prezidents

Prof. Aivars Vētra