Latvijas Fizioterapeitu asociācija

LFA valdes priekšsēdētāja: Līva Tiesnesee-pasts: L.tiesnese@gmail.com (mailto:L.tiesnese@gmail.com) mob.: +371 26231932 LFA valdes priekšsēdētāja vietniece: Dace...

Read more...

Latvijas II Nacionālais rehabilitācijas kongresa rezolūcija

Rīgā, 27.11.2021.

Latvijas II Nacionālais rehabilitācijas kongress
Kongresa rezolūcija
 

  1. Atzīstot, ka COVID-19 pandēmija ir viens no lielākajiem izaicinājumiem pasaulē, un ar  bažām vērtējot tās ietekmi uz veselību un dzīvības zaudēšanu, garīgo veselību un labklājību, kā arī negatīvo ietekmi uz humanitārām vajadzībām, cilvēktiesību ievērošanu visās sabiedrības jomās, kas kavē virzību uz Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam sasniegšanu, aicinām respektēt “ANO pētniecības Covid-19 atveseļošanās ceļveža” mērķus, un veidot nacionālo stratēģiju, kas balstīta uz stingriem zinātniskiem pierādījumiem.
  2.  Lai Latvijā kopumā uzlabotu rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un to kvalitāti, uzsākt vienotas rehabilitācijas sistēmas attīstības stratēģiska plāna izstrādi, kā nolūkā izveidot starpnozaru darba grupu, kurai, balstoties uz ‘’PVO stratēģiju 2030’’, jāveic vispusīga rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanas procesa analīze medicīniskās un sociālās rehabilitācijas aspektā, t.sk. pievēršot uzmanību arī arodrehabilitācijai, speciālistu izglītošanai, pētniecībai, reģionālajai rehabilitācijas pakalpojumu pieejamībai un šo pakalpojumu finansēšanas aspektiem. Uz šīs analīzes pamata darba grupai sagatavot priekšlikumus starpnozaru plāna sagatavošanai, kas nodrošinātu savstarpēji saskaņotu un koordinētu uz pacientu orientētu rehabilitācijas pakalpojumu plānošanu un īstenošanu.
  3. Starp-kongresu periodā sagatavotā plāna projektu apspriest Latvijas III Nacionālajā rehabilitācijas kongresā.


Otrā LNRK prezidents
prof. Aivars Vētra

Otrā LNRK viceprezidente
asoc. Prof. Signe  Tomsone