Arhīvs

Par rehabilitācijas un psihiatrijas speciālistu sadarbībuLatvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība (LRPOA) 28.03.2019. kopā ar Latvijas psihiatru pārstāvjiem organizēja savas biedrības Pavasara konferenci ar tēmu  ”Rehabilitācija psihiatrijā”. Konferencē piedalījās arī veselības ministre Ilze Viņķele, kas plašo rehabilitācijas speciālistu un psihiatru auditoriju iepazīstināja ar aktualitātēm veselības aprūpes organizēšanā – t.sk. par nupat izskanējušajiem desmitgades plāniem slimnīcu pakalpojumu centralizācijā un izaicinājumiem no š.g. 01. aprīļa uzsākot vērienīgo psihiatriskās rehabilitācijas sistēmas veidošanu valdības apstiprinātā Psihiatriskās aprūpes pilnveides plānu ietvaros. Konferencē ar ziņojumiem uzstājās dažādu rehabilitācijas profesiju pārstāvji, kā arī Latvijas psihiatru asociācijas prezidents dr. E.Tērauds un bērnu psihiatrijas vadošais speciālists dr. Ņ. Bezborodovs.


Psihiatriskās rehabilitācijas nodrošināšana konferences laikā  tika aplūkota gan no veselības aprūpes organizatoru, gan psihiatru, gan dažādo rehabilitācijas speciālistu viedokļa. Kā viena no galvenām problēmām tika atzīmēta līdzšinējā mazā profesionālā integrācija starp psihiatriem un rehabilitācijas spciālistiem – ar atsevišķiem izņēmumiem BKUS, Ģintermuižā u.c. Kā vēl viena problēma mūsu nelielajā  valstī  zināmā mērā ir jāuzskata arī Labklājības ministrijas pārraudzītais deinstitucionalizācijas process, kas neapšaubāmi ir vērtējams poitīvi, bet tai pašā laikā maz tiek koordinēts ar psihiatrijas un rehabilitācijas speciālistiem, kuriem ir jānodrošina tālākā institūcijas atstājušo psihiatrisko pacientu medicīniskā aprūpe. Faktiski šis process zināmā mērā norit “paralēli” ambulatorajai veselības aprūpes un medicīniskās rehabilitācijas sistēmai un tādēl valdības deklarācijā paredzētā Labklājības un Veselības ministriju pārresoru sadarbības īstenošana ir svarīga darbības aktualitāte arī veselības ministrei un Veselības minsitrijas darbiniekiem.


Konference apliecināja, ka rehabilitācijas speciālistus no profesionālā viedokļa nesatrauc darbs ar psihiatriskajiem pacientiem, piedāvājot atblstošas programmas un organizējot jaunas pacientu plūsmas bērniem un pieaugušajiem un ergoterapeitu, fizioterapeitu un mākslu terapeitu asociāciju pārstāvji iepazīstinājā konferences dalībniekus ar praktiskajām iestrādēm šai jomā. Diskusijas parādīja, ka līdz šim psihiatriskais dienests ir maz uzmanības pievērsis iespējām izmantot jauno uzdevumu izpildei esošās medicīniskās rehabilitācijas iestādes, kuru noslogojums valsts apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu grupā esošo Nacionālā veselības dienesta tarifu dēļ bieži vien ir neliels.


Konferences dalībnieki – rehabilitācijas un psihiatrijas speciālisti arī vienojās par nepieciešamību kopā ar Veselības ministriju vienoties par kopīgu darba grupu izveidi Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas t.sk. bērnu un jauniešu versijas principu aktualizēšanas veselības aprūpē, kopīgu metodisku norādījumu izstrādi rehabilitācijas procesa organizēšanai, komandas darba organizēšanu u.tml.Konferences darbinieki arī diskutēja par nepieciešamām jaunām iniciatīvām rehabilitācijas speciālistu izglītošanas paplašināšanu reģionālajās augstskolās, normatīvo aktu papildināšanu veselības un klīnisko psihologu darbības ārstniecībā juridiskajai precizēšanai un uzklausīja  BKUS Bērnu psihiatrijas klīnikas un slimnīcas Ģintermuiža ziņojumus par praktiskās rehabilitācijas komandas darba organizēšanas pieredzi.Ar cieņu,
LRPOA prezidents,
Prof. Aivars Vētra