Arhīvs

Par Tehnisko palīglīdzekļu rindām

 

Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība (LRPOA) ir uzmanīgi iepazinusies ar 24.05.2019.  NRC “Vaivari” vadības publiskajiem paziņojumiem par nepieciešamību pēc papildus līdzekļiem valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu vajadzībām un neapšabāmi ir gatava atbalstīt šādus pieprasījumus pēc papildus līdzekļiem arī turpmākajās aktivitātēs. Vienlaikus LRPOA gribētu vērt uzmanību arī uz NRC Vaivari pŗstāves minēto faktu, ka, atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu saņemšanai pacientus ārstniecības speciālisti nevis nosūta un par to, t.sk. nenosūtīšanu  nesot arī profesionālu atbildību, bet gan izsniedz atzinumu par pacientam nepieciešamo un tad pacients tālāk lemj – pieteikties vai nepieteikties viņam ieteiktā tehniskā palīglīdzekļu pakalpojuma saņemšanai. Kā piemēru šādas sistēmas mazajai efektivitātei varētu minēt, piemēram, ortopēdisko apavu problēmu cukura diabēta pacientiem – Latvijā ir ap 90 000 šādi pacienti, speciāli diabētiskie apavi – stingras zoles, mīksta   virsma, īpašas prasības ūdens necaurlaidībai, kas novērš arī kāju svīšanu u.t.t. būtu vajadzīgi visnaz pusei t.i. ap 40-50 000, bet no valsts puses apmaksāti tiek tikai mazāk par tūkstoti! Holandē, piemēram, sakārtojot adekv’tu oropēdisko apavu izrakstīšanu diabēta slimniekiem gandrīz uz pusi izdevās samazināt tādu diabēta komplikāciju skaitu, kas prasa kāju amputāciju.


Otrkārt, LRPOA regulāri atgādina par neadekvāto individuālo palīglīdzekļu izgatavošanas tarifiem, kas nav mainīti vairķ kā 10 gadus un daudzos gadījumos nesedz kvalitatīva tehniskās ortopēdijas izstrādājuma – ortozes u.tm.l. pašizmaksu.
Treškārt, LRPOA gribētu aicināt par procedūras izmaiņām tehnisko palīglīdzekļu iekļaušanai t.s.  “pozitīvajā sarakstā”, jo tas neliecina par labu un mērķtiecīgu sistēmu, ja iekļaušana notiek tikai reaģējot uz pacientu organizāciju prasībām un ultimātiem, nevies speciālistu profesionālo organizāciju ieteikumiem vai izmantojot šobrīd jau atceltās “deputātu kvotas”.
Līdz ar to LRPOA aicina Labklājības ministriju sadarbībā ar Veselības ministriju un profesionālajām organizācijām, rast risinājumus efektīvai šo pakalpojumu apjomu un kvalitātes uzlabošanai, jo tikai finanšu papildpieprasījumi nevar nodrošināt cilvēku ar funkcionēšanas ierobežojumiem integrēšanos sabiedrībā.Ar cieņu,
LRPOA ptrezidents,
Prof. Aivars Vētra