Arhīvs

LRPOA Pavasara konference un Biedru kopsapulce 28.03.2019.

 

Cienījamie kolēģi –  speciālisti rehabilitācijā un psihiatrijā!
 
Š.g. 28.martā no plkst. 15.oo līdz 18.oo (reģistrācija no 14.3o) MITC telpās notiks Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības (LRPOA) pavasara konference  un pēc tās-  gadskārtējā LRPOA Biedru sapulce.

LRPOA savā tradicionālajā Pavasara konferencē pēdējā marta ceturtdienā šogad ir pievērsusies visādā – gan profesionālā, gan sabiedrības, gan speciālistu izglītības jomu ziņā aktuālai tēmai –  Rehabilitācija psihiatrijā

Konferencē plānojam uzklausīt un diskutēt ar:

- Veselības ministri Ilzi Viņķeli;

-Psihiatrijas jomas pārstāvjiem – dr. E.Tērauds, dr.Ņ.Bezborodovs, dr.Smilga, dr.Pūce u.c. par viņu pieredzi un uzdevumiem rehabilitācijas speciālistiem organizējot rehabilitācijas pakalpojumus dažāda vecuma un diagnožu grupu psihiatriskajiem pacientiem, 

- Rehabilitācijas speciālistu profesiju pārstāvjiem par viņu pieredzi iesaistoties rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā psihiatriskajiem pacientiem, vērtējumu par pacientu atlasi un nosūtīšanu rehabilitācijai, kā arī līdzdiploma apmācības pietiekamību darbam ar šiem pacientiem, 

- Par aktualitātēm tālākizglītības jomā Veselības ministrijas īstenotā projekta (ESF projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana") ietvaros, projekta vadītāja Elīna Vilcāne;

- Nacionālā veselības dienesta pārstāvjiem par tālākajām iecerēm rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā psihiatrijas profila pacientiem Latvijā.


Konferencē plānojam arī uzklausīt jaunumus depresijas u.c. rehabilitācijas procesus ietekmējošu problēmu risināšanā!
Detalizēta programma drīzumā.

Konferencē aicināti piedalīties gan rehabilitācijas, gan psihiatrijas jomas speciālisti. 

 

Dalībnieki saņems TIP atbilstoši Latvijas Ārstu biedrības un Latvijas Ārstniecības profesionālo organizāciju savienības savas profesijas sertifikācijas iestāžu noteikumiem!

Pieteikuma anketahttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnShf8iMlefiDrf1Zyw-YLYliZgkVDPUUyaimRC4baVxHNWQ/viewform


Lūdzam reģistrēties konferencei līdz 25.03.2019.!

 

Ar cieņu,
LRPOA prezidents
Prof. Aivars Vētra

Par Valsts kontroles ziņojumu medicīniskās rehabilitācijas kontekstā


Valsts kontroles norādītās problēmas medicīniskās  rehabilitācijas pakalpojumu organizācijā un finansēšanā rehabilitācijas profesionāļu vidū ir zināmas un dažādos aspektos apspriestas vismaz pēdējo 10- 15 gadu laikā. Kā vienu no šis "daudzgadības"  iemesliem var minēt nevēlēšanos ieklausīties rehabilitācijas profesionāļu viedoklī par nepieciešamību uz rehabilitāciju skatīties plašāk – ne tikai veselības aprūpei tradicionāli ierastajā biomedicīniskajā aspektā, bet plašāk – arī invaliditātes, zaudētu darba un izglītošanās spēju, nepieciešamības pēc sociāliem pakalpojumiem un asistences, kā arī ar invaliditāti saistītu finansiālu pabalstu  un pensiju aspektā, ko kopumā var apzīmēt par biopsihosociālu pieeju. Pēdējos 12 gados Veselības ministrija ir organizējusi divas plašas darba grupas par medicīniskās rehabilitācijas organizācijas un finansēšanas jautājumiem, bet profesionāļu  viedokļi un prasības kā politiski neaktuālas  ir palikušas nesaklausītas.

Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība (LRPOA) uzskata, ka problēmas cēloņi ir centieni rehabilitācijas jautājumus risināt šauri resoriskā veselības aprūpes sistēmas ietvarā. Nevēlēšanās  atbalstīt to, ka sekmīgas un funkcionēšanas atjaunošanas ziņā kvalitatīvas  ārstniecības t.sk. arī medicīniskās rehabilitācijas “augļus plūc” jau cita resora valsts un pašvaldību sociālās palīdzības dienesti un obligātās sociālās apdrošināšanas  organizētāji, tādejādi samazinot savus izdevumus un paplašinot uz iekļaujošas sabiedrības attīstību vērstu pakalpojumu klāstu, ir līdz šim liedzis rehabilitācijai līdztiesīgi iekļauties veselības aprūpes sistēmā. Latvijā ir likums par invaliditāti, kas skaidri reglamentē valsts un pašvaldību pienākumus zaudētās funkcionēšanas kompensēšanā, bet trūkst likumdošanas par rehabilitāciju, kas sabiedrības interesēs arī noteiktu kārtību un rehabilitācijas pakalpojumus, kas ir jānodrošina un kas ir jāievēro indivīdam darbspēju zaudējuma un invaliditātes profilaksei. Nav arī sistēma, kas ierobežotu medicīniskās rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nekoordinētu pārklāšanos u.tml.

Līdz ar to LRPOA cer, ka šis Valsts kontroles ziņojums par rehabilitāciju nepaliks risinājumu meklēšanai  tikai veselības aprūpes sistēmas ietvaros, bet būs par pamatu plašāki diskusijai un reformām par rehabilitācijas jautājumiem arī labklājības, izglītības, nodarbinātības u.c. resoros.

Ar cieņu,
LRPOA prezidents,
Prof. Aivars Vētra

Apmācības kursi

 Jau šo piektdien, 7.decembrī, notiks apmācības kursu "Mērķu izvirzīšana rehabilitācijā /Goal-setting in rehabilitation" 1.daļa.

 Norises vieta: Rīgas Stradiņa Universitātes Hipokrāta auditorija, Dzirciema ielā 16

Lasīt tālāk ...