Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija

Biedrība "Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija" 

Valdes sastāvs:

 • Elīna Cauna - Ņitavska, valdes priekšsēdētāja
 • Santa Grīnfelde, valdes priekšsēdētājas vietniece
 • Mārtiņš Etkins, valdes loceklis
 • Rūta Marherte, valdes locekle
 • Ilze Lejniece, valdes locekle


Rekvizīti:

Biedrība "Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija"
Reģ.Nr. 40008117788
Adrese: Maskavas iela 248-9, LV-1063, Rīga
Banka: Swedbank
Konta nr. LV37HABA0551018407623

Kontaktinformācija:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biedrības mērķi ir:

 • apvienot deju un kustību terapeitus, deju un kustību terapijas studentus un speciālistus, kas savā darbā izmanto dejas un kustības metodes un tehnikas, profesionālajā organizācijā biedrībā “Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija”
 • attīstīt un uzturēt apmācības un profesionālos standartus, un pārraudzīt profesionālo standartu izpildi deju un kustību terapijā Latvijā, balstoties uz Amerikas un Eiropas profesionālo organizāciju pieredzi un saistībā ar deju un kustību terapijas attīstības tendencēm Eiropā;
 • veicināt deju un kustību terapijas profesijas attīstību Latvijā, nodarbojoties ar aktuāliem deju un kustību terapijas profesionālajiem, organizatoriskajiem un attīstības jautājumiem;
 • sekmēt savu biedru savstarpējo sadarbību;
 • veicināt savu biedru atbildību par savas profesionālās izglītības un kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu;
 • rūpēties par biedru ekonomisko un profesionālo interešu aizsardzību;
 • popularizēt Deju un kustību terapijas idejas un profesiju Latvijā;
 • organizēt pieredzes apmaiņu un profesionālās izaugsmes iespējas pašas biedrības iekšienē un sadarbībā ar citām profesionālām organizācijām Latvijā un pasaulē;
 • sagatavot biedru dokumentāciju sertifikācijai un resertifikācijai;
 • iekļauties Eiropas Deju un kustību terapijas asociācijas (angl. The European Association Dance Movement Therapy) darbībā.