Latvijas Mākslas terapijas asociācija

 

Biedrība "Latvijas Mākslas Terapijas asociācija"


Valdes sastāvs:

Elīna Akmane - valdes priekšsēdētāja

Katrīna Dimsone - valdes locekle, valdes priekšsēdētājas vietniece

Elza Strazdiņa - valdes locekle

Krista Skara - valdes locekle

Margarita Stoļarova - valdes locekle

Kontakti:
www.makslasterapija.lv
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elīna Akmane, 26444466

 

Reģistrācijas numurs: 40008075658
Rīga, Pērnavas iela 11-22, LV-1012

 

 

MTA vīzija

Latvijā profesionāli izglītoti mākslas terapeiti strādā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē atbilstoši savai kompetencei ārstniecībā un sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem, lai uzlabotu un veicinātu cilvēku garīgo un fizisko labklājību, izmantojot mākslu un radošo procesu terapeitiskā kontekstā.

 LMTA misija

LMTA ir profesionāla organizācija,  kas apvieno mākslas terapeitus kopīgu profesionālo mērķu sasniegšanai, attīsta un koordinē mākslas terapijas specializācijas attīstību Latvijā.

 LMTA stratēģiskie mērķi

  1. Veicināt mākslas terapeitu darba vietu izveidi  un  prakses attīstību atbilstoši profesionālajiem standartiem un uz pierādījumiem balstītai praksei. 
  2. Veicināt mākslas terapeitu profesionālās kompetences pilnveidi un attīstību.
  3. Stiprināt administratīvo un cilvēkresursu kapacitāti.
  4. Veikt biedru profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvību.
  5. Nodrošināt sadarbību ar visām mākslu terapijas specializācijām, mākslu terapijas izglītības programmu un citu nozaru profesionāļiem.
  6. Izglītot  sabiedrību par mākslas terapeitu darbu  un popularizēt mākslas terapiju.