LRPOA - Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība.

Biedrības darbības MĒRĶI ir:

 • rūpēties par uz funkcionēšanas objektīvas novērtēšanas pamatiem un pierādījumiem balstītas rehabilitācijas sistēmas attīstības veicināšana un Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas ieviešanu Latvijā;
 • rūpēties par savu Biedru- profesionālo organizāciju- attīstību un tajā apvienojošos profesionālo asociāciju Biedru profesionālās līdz-diploma un pēcdiploma izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas pieejamību un kvalitāti;
 • veicināt pētniecības attīstību rehabilitācijas jomā;
 • veicināt rehabilitācijas profesionāļu sadarbību ar citām ārstniecības speciālistu, pacientu un invalīdu organizācijām;
 • veicināt savu Biedru- profesionālo organizāciju - savstarpējo sadarbību un aktivitāšu koordinēšanu un aizstāvēt savu Biedru- profesionālo organizāciju saimnieciskās un tiesiskās intereses;

Biedrības UZDEVUMI ir:

 • nodarboties iesaistīties aktuālu rehabilitācijas profesionālu un organizatorisku jautājumu risināšanu;
 • izstrādāt ieteikumus un rehabilitācijas organizācijas un finansēšanas kārtības uzlabošanai;
 • veikt un veicināt rehabilitācijas profesionāļu kvalifikācijas celšanu;
 • izveidot un ierosināt veidot ekspertu un darba grupas ar rehabilitāciju saistītos jautājumos;
 • nodrošināt organizēt goda un/vai šķīrējtiesu savu Biedru goda un profesionālās lietās savstarpējo Biedru domstarpību un pārpratumu kārtošanai, kā arī, lai iesaistītos rehabilitācijas profesionāļu ētikas un likumdošanas pārkāpumu izskatīšanā;
 • pēc tiesas vai citu kompetentu iestāžu un organizāciju pieprasījuma nodrošināt ekspertus rehabilitācijas jomā un dot novērtējumu ar rehabilitācijas profesionāļu profesijām saistītu jautājumu risināšanā un/vai piedalīties šo jautājumu novērtēšanā;
 • nodrošināt organizēt seminārus, konferences, kongresus;